ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ ПОЛІЦІЇ У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Cuiavian University in Wloclawek Riga, Latvia : «Baltija Publishing»
Анотація
Досліджується система та особливості підготовки та підвищення кваліфікації персоналу поліції в ФРН, організація навчального процесу та науково-дослідної роботи вищих навчальних закладів освіти. Встановлено, що правовою основою дiяльностi полiцiї ФРН є Конституцiя ФРН, положення якої розвиваються i конкретизуються в федеральних законах «Про поліцію» і «Про співробітництво», інших нормативно-правових актах держави. Безпосередня організація підготовки поліцейських визначена у нормативно-правових актах земель. Наприклад у землі Баварія, як і у інших землях, прийняті: «Положення про проходження служби полiцейськими чиновниками землi Баварiя»; «Положення про навчання полiцейських чиновникiв Баварiї»; «Положення про iспити для полiцейських чиновникiв Баварiї», ряд інших актів. Професiйна пiдготовка полiцiї в ФРН закладена в освiтню систему полiцiї, яка включає в себе три рiвня: першочергова пiдготовка в школах поліції; пiдготовка середнього начальницького складу, що здiйснюється у вищих школах полiцiї (iнститутах); пiдготовка старшого начальницького складу, що здiйснюється у Вищій полiцейськiй академiї. Крім зазначеного у ФРН працівник поліції може здобути вищу професійну освіту в навчальних закладах освіти («Fachhochschulen») для адміністрації. Вiдбiр на навчання здiйснюють спецiальні центри, що створені міністерствами внутрішніх справ кожної землі ФРН. Теоретичний курс навчання у вищих поліцейських закладах освіти включає лекцї, семiнарськi заняття, тренування поведiнки i пiдготовку дипломного проекту. Практичне навчання засноване на вимогах формування у студентiв практичних навичок правоохоронної роботи щодо профілактики кримінальних правопорушень, попередження насильства в сiм’ї, органiзацiї дорожнього руху, набуття практичних навичок застосування чинного законодавства та здійснення правоохоронної діяльності. Вища поліцейська академія розробляє освітні програми, спрямовує та координує науково-дослідну роботу вищих навчальних закладів із підготовки поліцейських, спрямовує науково-дослідну діяльність та здiйснює контроль за впровадженням результатів наукових досліджень у практичну діяльність.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Yarmaki Kh., Yarmaki V. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ ПОЛІЦІЇ У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА. The European dimension of modern legal science : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. Рр. 522 - 529.
Зібрання