Чинники кібербезпеки у сучасній Азії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-11-17
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Намагаючись створити кібернетично-безпечне суспільство, необхідно, серед іншого, всебічно охоплювати зарубіжний досвід, з одного боку, щодо злочинних тенденцій в галузі ІТ-технологій, з іншого — щодо й протидії зазначеним тенденціям в усіх зацікавлених галузях: права, ІТ-технологій, бізнес-менеджменту та інших. Trying to create a cyber-secure society, it is necessary, among other things, to comprehensively cover foreign experience, on the one hand, on criminal trends in IT, on the other - on and counteracting these trends in all areas of interest: law, IT, business -management and others.
Опис
Ключові слова
ІТ-безпека в Азії, кібербезпека, “Honeywell Process Solutions”, кіберстрахування, вдосконалення хакерів, IT Security in Asia, Cybersecurity, Honeywell Process Solutions, Cyber ​​Insurance, Hacker Improvement
Бібліографічний опис
Пядишев В.Г. Чинники кібербезпеки у сучасній Азії / В.Г. Пядишев // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 листопада 2017 р.). – Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2017. С. 129-131.