Маргінальні угруповання в Україні як джерела суспільної небезпеки, посягань на національну безпеку та об’єкти кримінологічного запобігання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У даній монографії з’ясовано сутність та зміст протиправної діяльності маргінальних молодіжних угруповань в Україні як джерел суспільної небезпеки, посягань на національну безпеку та об’єкт кримінологічного запобігання, здійснено їх кримінологічну характеристику та розроблені науково обґрунтовані заходи, спрямовані на запобігання кримінальним правопорушенням, які вчиняються даною категорією осіб. Видання розраховано не тільки на студентів, аспірантів і докторантів юридичного профілю, але й на практичних працівників правоохоронних органів, які здійснюють заходи спеціально кримінологічного запобігання кримінальним правопорушенням. This monograph clarifies the essence and content of the illegal activities of marginal youth groups in Ukraine as sources of public danger, encroachments on national security and the object of criminological prevention, their criminological characterization is carried out, and scientifically based measures aimed at preventing criminal offenses committed this category of persons. The publication is designed not only for students, graduate students and doctoral students of the legal profile, but also for practical employees of law enforcement agencies who carry out special criminological prevention of criminal offenses.
Опис
Ключові слова
маргінальні угруповання, суспільна небезпека, національна безпека, кримінологічне запобігання.marginal groups, public danger, national security, criminological prevention.
Бібліографічний опис
К. В. Агапова, В. Я. Конопельський, О. Г. Колб. Маргінальні угруповання в Україні як джерела суспільної небезпеки, посягань на національну безпеку та об’єкти кримінологічного запобігання: монографія. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023. 272 с.
Зібрання