Попередження вчинення окремих видів злочинів проти правосуддя службовими особами досудового розслідування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Південноукраїнський правничий часопис
Анотація
Статтю присвячено проблемам неухильного дотримання законодавства службовими особами досудового розслідування під час здійснення правосуддя, що набуває на сьогодні великого значення. Реальний стан на місцях та аналіз статистичних даних свідчить про те, що в органах і підрозділах внутрішніх справ мають місце випадки ігнорування вимог керівництва щодо дотримання дисципліни та законності особовим складом, у зв’язку з чим продовжують існувати непоодинокі випадки вчинення працівниками міліції злочинів і, як наслідок, притягнення до кримінальної відповідальності. Неправомірна поведінка працівників міліції (службових осіб досудового розслідування) не тільки викликає негативний суспільний резонанс, але й підриває засади правової держави, перешкоджає побудові громадянського суспільства, реалізації принципу рівності всіх перед законом, спростовує зацікавленість населення в підтриманні правопорядку, мотивацію поваги до закону. Слід також зазначити, що дослідженню вчинення злочинів службовими особами під час здійснення правосуддя до останнього часу недостатньо приділялось уваги. Більш того, ця проблема приховувалася від дослідників, а її масштаби занижувалися. Це негативно впливає на ефективність попередження таким злочинним проявам
Опис
Ключові слова
попередження, профілактика, працівники міліції, дотримання чинного законодавства, суб’єкти та об’єкти, рівні профілактичних заходів, prevention, prevention, police officers, observance of the current legislation, subjects and objects, levels of preventive measures
Бібліографічний опис
Воронцов А.В. Попередження вчинення окремих видів злочинів проти правосуддя службовими особами досудового розслідування / А. В. Воронцов // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 4. - С. 33-37.