Запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються неповнолітніми: досвід зарубіжних країн

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-11-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Кропивницький: ДонДУВС
Анотація
Проведене дослідження надало можливість констатувати, що на сьогоднішній день Великобританія має достатньо розвинений механізм запобігання кримінальним правопорушенням, які вчиняються неповнолітніми дітьми. Низка заходів кримінально-правового та кримінологічного характеру інтегровані у процесуальну діяльність, що надає можливість утворити комплексний підхід до відправлення правосуддя відносно дітей. The conducted research made it possible to state that today Great Britain has a sufficiently developed mechanism for the prevention of criminal offenses committed by minors. A number of measures of a criminal-legal and criminological nature are integrated into the procedural activity, which makes it possible to form a comprehensive approach to the administration of justice in relation to children.
Опис
Ключові слова
Запобігання та профілактика кримінальних правопорушень, неповнолітні особи, зарубіжний досвід. Prevention and prevention of criminal offenses, minors, foreign experience.
Бібліографічний опис
Волошанівська, Т. Запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються неповнолітніми: досвід зарубіжних країн. Протидія проявам тероризму та колабораціонізму в умовах війни: стан та перспективи: матеріали Всеукраїнського круглого столу (м. Кропивницький, 24 листопада 2023 року). Донецький державний університет внутрішніх справ. Кропивницький, 2023. С.106-108.