Розвиток прав людини в контексті ціннісної системи українського суспільства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-11-21
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Проаналізовано розвиток прав людини в контексті ціннісної системи українського суспільства. The development of human rights in the context of the value system of Ukrainian society is analyzed.
Опис
Ключові слова
права людини, демократія, влада, ціннісні орієнтації громадян. human rights, democracy, power, value orientations of citizens.
Бібліографічний опис
Пальшков, К. Розвиток прав людини в контексті ціннісної системи українського суспільства. Людина має право: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні: Матеріали Круглого столу (м. Одеса, 21 листопада 2019 року) / ред. кол. : С. О. Кузніченко, О. Я. Надибська ; Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса: Астропринт, 2019. С. 126-129.