Запобігання пенітенціарної злочинності: сутність та напрями реформування кримінально-виконавчого законодавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У статті звернуто увагу на якість кримінальновиконавчих законодавчих положень з точки зору сприяння у вирішенні питання формування сприятливого соціально-психологічного простору в місцях позбавлення волі. В статье обращено внимание на качество уголовноисполнительных законодательных положений с точки зрения содействия в решении вопроса формирования благоприятного социально-психологического пространства в местах лишения свободы. The article focuses on the quality of the criminal law provisions in terms of assistance in resolving the issue of the formation of a favorable social and psychological space in places of deprivation of liberty.
Опис
Ключові слова
пенітенціарна злочинність, кримінально-виконавче законодавство, реформування., penitentiary crime, criminal-executive legislation, reform.
Бібліографічний опис
Меркулова В.О. Запобігання пенітенціарної злочинності: сутність та напрями реформування кримінально-виконавчого законодавства / В. О. Меркулова // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 4. - С. 190-193.