Адміністративний розсуд в діяльності поліції України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Проаналізувавши теоретичні та правові основи застосування адміністративного розсуду органами та посадовими особами поліції автор дослідження прийшов до висновку, що дискреційні повноваження - це певна сукупність правообов’язків суб’єкта публічної адміністрації поліції, що дають йому можливість на власний розсуд, у межах закону, обрати один із кількох варіантів прийняття рішення по адміністративній справі. Застосування адміністративного розсуду в діяльності органів, служб, підрозділів і посадових осіб поліції повинен бути під постійним контролем вищих органів (посадових осіб) поліції та громадянського суспільства, що позитивно вплине на зменшення корупційних проявів в діяльності поліції.Having analyzed the theoretical and legal bases of the application of administrative discretion by police bodies and officials, the author of the study came to the conclusion that discretionary powers are a certain set of legal obligations of the subject of the public administration of the police, which give him the opportunity at his own discretion, within the limits of the law, to choose one from several options for making a decision on an administrative case. The use of administrative discretion in the activities of police bodies, services, divisions and officials should be under the constant control of higher bodies (officials) of the police and civil society, which will positively affect the reduction of corruption in police activities.
Опис
Ключові слова
адміністративний розсуд, публічна адміністрація, органи та посадові особи поліції. administrative discretion, public administration, police bodies and officials.
Бібліографічний опис
Ярмакі, Х. Адміністративний розсуд в діяльності поліції України. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С.271-274.