Інститут спрощеного позовного провадження як спосіб оптимізації цивільного процесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
На думку автора дослідження спрощене позовне провадження має свою унікальну нішу в цивільному процесуальному законодавстві та введене в національне законодавство з метою швидкого вирішення справ. Загалом запровадження спрощеного провадження можна визначити як позитивний крок, що відповідає світовим тенденціям. According to the author of the study, simplified legal proceedings have their own unique niche in civil procedural legislation and were introduced in national legislation in order to quickly resolve cases. In general, the introduction of simplified proceedings can be defined as a positive step that corresponds to global trends.
Опис
Ключові слова
судові процедури, спрощене провадження, цивільне законодавство України. court procedures, simplified proceedings, civil legislation of Ukraine.
Бібліографічний опис
Донцов, Д. Інститут спрощеного позовного провадження як спосіб оптимізації цивільного процесу. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково - практичної конференції м. Одеса, 31 березня 2023 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. Одеса, ОДУВС, 2023. С.122-125.