Принципи діяльності Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Принципи діяльності Національної поліції України визначають основні принципи роботи поліції та є гарантією прав і свобод громадян. Дотримання цих принципів є ключовим елементом підвищення довіри до поліції та забезпечення ефективної роботи правоохоронних органів. The principles of the National Police of Ukraine determine the basic principles of police work and are a guarantee of the rights and freedoms of citizens. Adherence to these principles is a key element in increasing trust in the police and ensuring the effective work of law enforcement agencies.
Опис
Ключові слова
Національна поліція, принципи, основні завдання. National police, principles, main tasks.
Бібліографічний опис
Андрушков, І. Принципи діяльності Національної поліції України. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С. 21-22.