Нормативно-правове регулювання правовідносин у сфері соціального захисту поліцейських

Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Професія поліцейського нерозривно пов’язана із загрозами життю та здоров’ю працівників поліції: постійні фізичне та психоемоційне навантаження, ненормований час роботи, контактування зі злочинним середовищем. Нова реформа українського законодавства має стати фундаментом та опорою нової європейської держави, як частини Європейського союзу. Нормативно-правове регулювання соціального захисту поліцейських забезпечується значною кількістю нормативних актів, які відрізняються один від одного за різними критеріями, такими як юридична сила, порядок прийняття, набрання чинності, коло суб’єктів, на яких поширюється дія цих актів. The profession of a police officer is inextricably linked with threats to the life and health of police officers: constant physical and psycho-emotional stress, irregular working hours, contact with a criminal environment. The new reform of the Ukrainian legislation should become the foundation and support of the new European state, as part of the European Union. Normative and legal regulation of the social protection of police officers is provided by a significant number of normative acts that differ from each other according to various criteria, such as legal force, the procedure for adoption, entry into force, the range of subjects to which these acts apply.
Опис
Ключові слова
законодавство, регулювання, правове, соціальне, поліцейський, забезпечення. legislation, regulation, legal, social, police, security.
Бібліографічний опис
Пташенко С.І. Нормативно-правове регулювання правовідносин у сфері соціального захисту поліцейських // Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави : матеріали XV Міжн. наук.-практ. конф., 22 бер. 2023 р.Одеса : ОДУВС 2023 С.339-341.
Зібрання