Захист прав людини під час збройного конфлікту: фокус на вразливих групах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-10-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У даній роботі розкрито захист прав людини під час воєнних конфліктів. Встановлено, що захист прав людини різних груп під час збройних конфліктів є складним завданням, але важливим елементом забезпечення справедливості та безпеки для всіх людей. Однак це важливо для забезпечення справедливості та поваги до людської гідності. Приведені у приклад міжнародно правові акти , які встановлюють права дітей та жінок, осіб з інвалідністю. Визначено проблему людей з інвалідністю, які одними з основних жертв конфлікту, оскільки під час збройних конфліктів на території держави погіршується функціонування будь-яких існуючих систем підтримки. This work reveals the protection of human rights during military conflicts. Protecting the human rights of various groups during armed conflicts has been found to be a difficult task, but an important element in ensuring justice and security for all people. However, it is important to ensure justice and respect for human dignity. International legal acts that establish the rights of children and women, persons with disabilities are cited as an example. The problem of people with disabilities, who are one of the main victims of the conflict, is identified, because during armed conflicts on the territory of the state, the functioning of any existing support systems deteriorates.
Опис
Ключові слова
права людини, збройний конфлікт, особи з інвалідністю, Статут ООН. human rights, armed conflict, persons with disabilities, UN Charter.
Бібліографічний опис
Крецу, Д. Захист прав людини під час збройного конфлікту: фокус на вразливих групах. Дотримання прав і свобод людини Національною поліцією України в умовах глобальних викликів сьогодення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 27 жовтня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. – 162 с. С.53-56.