Боротьба з морським піратством в контексті європейської Конвенції про права людини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-12-20
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Riga, Latvia : Baltija Publishing
Анотація
Переміщення вантажів морем це одна з самих розвинутих логістичних артерій, та нажаль та яка також страждає від піратської та терористичної загроз. Правове забезпечення протидії піратству проводиться певними державами відповідно до внутрішнього законодавства без урахування і імплементації Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Україна як морська держава також потенційно може приймати участь у анти піратських операціях, що потребує оновлення нормативно-правової бази з урахуванням рекомендацій заснованих на практиці Європейського суду з прав людини та правових норм закладених у Європейську Конвенцію про права людини. The movement of goods by sea is one of the most developed logistics arteries, but unfortunately it also suffers from piracy and terrorist threats. Legal protection against piracy is carried out by certain states in accordance with domestic legislation without taking into account and implementing the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. As a maritime state, Ukraine can also potentially take part in anti-piracy operations, which requires updating the legal framework, taking into account the recommendations based on the practice of the European Court of Human Rights and the legal norms laid down in the European Convention on Human Rights.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бахчеван, Є., Галунько, В. Боротьба з морським піратством в контексті європейської Конвенції про права людини. Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats (December 20, 2023, Odesa). Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. Рр.47-50.