Забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб у період воєнного стану в Україні

Анотація
В роботі досліджується сфера розвитку забезпечення внутрішньо переміщених осіб правами та свободами внаслідок повномасштабного вторгнення на територію суверенної і незалежної України. Обґрунтовується, що в умовах військового вторгнення на територію України постала необхідність введення в дію комплексу організаційних та управлінських рішень, направлених на вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб. The work examines the scope of the development of ensuring the rights and freedoms of internally displaced persons as a result of a full-scale invasion of the territory of sovereign and independent Ukraine. It is substantiated that in the conditions of the military invasion of the territory of Ukraine, there was a need to implement a complex of organizational and management solutions aimed at solving the problems of internally displaced persons.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Резніченко, С., Дідик, В. Забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб у період воєнного стану в Україні. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково - практичної конференції м. Одеса, 31 березня 2023 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. Одеса, ОДУВС, 2023. 309 с. С.234-237.