Бандитизм в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-11-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Воєнний стан завжди створює специфічні умови для розвитку суспільства, переплітаючи елементи нестабільності та загрози безпеці. Ситуації, пов’язані з воєнним станом, не лише викликають зміни у 66 політичному ландшафті, але й мають глибокий вплив на соціальні, економічні та правові аспекти життя суспільства. В контексті чого особливу увагу привертає бандитизм – прояв злочинності, який може активно процвітати в умовах воєнного стану. Цей феномен не тільки ставить під сумнів стійкість правопорядку, але й породжує важливі питання щодо безпеки громадян та стабільності в країні. Martial law always creates specific conditions for the development of society, intertwining the elements of instability and security threats. Martial law situations not only cause changes in the political landscape, but also have a profound impact on the social, economic and legal aspects of society. In the context of this, banditry attracts special attention - a manifestation of crime that can actively flourish in the conditions of martial law. This phenomenon not only calls into question the stability of law and order, but also raises important questions regarding the safety of citizens and stability in the country.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Жолоб, Ю.О., Кулик, Л.М. Бандитизм в умовах воєнного стану. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 24 лист. 2023 р. Одеса : ОДУВС, 2023. С.65-68.