Оптимізації правоохоронної діяльності поліції в контексті впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-11-17
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Запровадження нових інформаційних технологій та створення сучасних інформаційних систем, що дозволяють забезпечувати ефективну інформаційну підтримку на всіх рівнях управління правоохоронною діяльністю, - це ключове завдання, виконання якого необхідне для адекватного сучасним викликам та загрозам функціонування органів Національної поліції. The introduction of new information technologies and the creation of modern information systems that allow providing effective information support at all levels of law enforcement management is a key task, the fulfillment of which is necessary for the functioning of the National Police bodies to meet modern challenges and threats.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Прохорчук, Є., Мельнікова, О. Оптимізації правоохоронної діяльності поліції в контексті впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 17 листопада 2023 р. Одеса : ОДУВС, 2023. С.36-38.