АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
У статті визначено правову основу антикорупційної діяльності в Україні, що складають законодавчі та інші нормативно-правові акти, дія яких спрямована на врегулювання суспільних відносин у сфері запобігання корупції в умовах правового режиму воєнного стану. Запобігання корупції має здійснюватися виключно на правовій основі – з дотриманням принципу верховенства права і визнанням того, що в Україні права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Проведено аналіз чинного законодавства України щодо запобігання корупції в умовах правового режиму воєнного стану. Вирішено шляхи удосконалення правового регулювання проблеми запобігання корупції в Україні. Розглянуто особливості запобігання корупції в умовах правового режиму воєнного стану, а також визначено правові основи запо- бігання корупції в умовах правового режиму воєнного стану. Доведено, що в умовах правового режиму воєнного стану чимало українців змушені були покинути свої домівки, шукати прихистку за кордоном. Значна кількість це державні службовці, у зв’язку з чим вони не можуть виконувати свої повноваження за місцем розташування державних органів. Через це виникає багато питань, пов’язаних з обмеженням особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності в умовах правового режиму воєнного стану. Визначено, особливості дотримання обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності в умовах воєнного стану. Встановлено, що ефективна боротьба щодо протидії корупції в Україні в умовах правового режиму воєнного стану продовжується, оскільки така діяльність вимагає належного адміністративно-правового забезпечення та передбачає комплекс нормативно-правових приписів, що регулюють механізми запобігання корупції, а також відповідальність за вчинення порушень пов’язаних з корупцією та її подолання в умовах воєнного стану. The article defines the legal basis of anti-corruption activity in Ukraine, which consists of legislative and other normative legal acts, the action of which is aimed at regulating social relations in the field of corruption prevention in the conditions of the legal regime of martial law. The peculiarities of corruption prevention in the conditions of the legal regime of martial law are considered, as well as the legal foundations of the prevention of corruption in the conditions of the legal regime of martial law are defined. It has been proven that under the legal regime of martial law, many Ukrainians were forced to leave their homes and seek refuge abroad. A significant number are civil servants, which is why they cannot exercise their powers at the location of state bodies. Because of this, many questions arise related to the restriction of persons authorized to perform the functions of the state or local self-government, regarding coexistence and combination with other types of activities under the conditions of the legal regime of martial law. The specifics of compliance with restrictions on co-operation and co-operation with other types of activities in the conditions of martial law have been determined.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Денисова, А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Юридичний науковий електронний журнал.2023. № 1. С. 715-717.