Протидія булінгу: досвід, перспективи та запозичення у зарубіжних країн

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-10-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Ефективність заходів правового впливу на неповнолітніх забезпечується дотриманням розумного балансу каральних та виховних заходів. З огляду на це, удосконалення правового регулювання з питань правової відповідальності та покарання неповнолітніх лежить у площині поглиблення гуманізації, зменшення правової репресії щодо осіб, яким не виповнилося 18 років, активне їх переконання на захист собі подібних, шляхом позитивного стимулювання правозахисної поведінки. The effectiveness of measures of legal influence on minors is ensured by maintaining a reasonable balance of punitive and educational measures. In view of this, the improvement of legal regulation on issues of legal responsibility and punishment of minors lies in the plane of deepening humanization, reducing legal repression against persons who have not reached the age of 18, actively persuading them to protect their own kind, through positive stimulation of human rights behavior.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бурцева, І., Новіков, М. Протидія булінгу: досвід, перспективи та запозичення у зарубіжних країн. Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (31 жовтня 2019 року, м. Херсон) / за ред. :Р. В. Бараненко, А. С. Беніцького та О. О. Шкути. – Херсон : «ВКФ ЛТД «Типографія Стар», 2019. С.23-28.