ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПРО МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-06
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Наведені автором міркування, виокремлюють комплексний підхід у характеристиці договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, який з огляду на адміністративно-правову природу правового режиму його реалізації віднаходить власне коріння у сутності цивільно-правового договору з надання послуг, й можуть слугувати підвалиною для подальших досліджень. The considerations given by the author distinguish a complex approach in the characteristics of the contract on medical care of the population under the medical guarantee program, which, given the administrative-legal nature of the legal regime of its implementation, finds its own roots in the essence of the civil-law contract for the provision of services, and can serve as a basis for further of research.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Маковій, В. ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПРО МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф.., м. Одеса, 06 листопада 2020 р. – Одеса : ОДУВС, 2020. С.39-42.