Державний контроль за сферою охорони здоров'я

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-06
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторка зазначає, що для створення ефективної системи забезпечення якості медичної допомоги в Україні необхідно насамперед узагальнити досвід країн ЄС і запозичити найкращу практику, щоб акредитація була публічним визнанням «незалежним органом» задоволення вимог/стандартів акредитації, продемонстроване в рамках незалежного зовнішнього оцінювання результатів діяльності такої організації відносно затверджених стандартів. The author notes that in order to create an effective system for ensuring the quality of medical care in Ukraine, it is first necessary to generalize the experience of EU countries and borrow the best practice, so that accreditation is a public recognition by an "independent body" of meeting the requirements/standards of accreditation, demonstrated as part of an independent external evaluation of the results of such an organization relative to approved standards.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Денисова, А. Державний контроль за сферою охорони здоров'я. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф.., м. Одеса, 06 листопада 2020 р. – Одеса : ОДУВС, 2020. С. 4-5.