ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ЗМІНУ СТАТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Констатовано, що в Україні потрібно провести ряд заходів, які допоможуть при вирішенні проблеми трангендерних осіб та їх права на зміну статі, а саме розробити сучасну систему регулювання доступу до процедури зміни статі на основі власних здобутків та досвіду країн-членів Європейського Союзу, а також реформувати законодавчу базу відповідно до нових умов розвитку держави та міжнародних стандартів. It was established that a number of measures should be taken in Ukraine to help solve the problem of transgender people and their right to change sex, namely to develop a modern system of regulating access to the sex change procedure based on their own achievements and experience of the member states of the European Union, as well as to reform legislative framework in accordance with the new conditions of state development and international standards.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Соколовська, А. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ЗМІНУ СТАТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА. Актуальні питання становлення та розвитку сучасного конституціоналізму в Україні (до 27-ї річниці Конституції України) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 27 червня 2023 р. / упорядник Є.О.Львова, Редакційна колегія М.В. Корнієнко, М.М. Юрченко – Одеса, ОДУВС, 2023. – 220 с. С.167-170.