Антикорупційне право та основи Е-декларування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Нац. ун-т «Одеська юридична академія»
Анотація
Навчально-методичний посібник розроблено з метою формування у студентів закладів вищої освіти вмінь та превентивних навичок протидії та неприйняття корупції, а також антикорупційного світогляду. Формування професійно орієнтованої особи майбутнього правника, яка має знання про небезпеку корупції для суспільства та системи освіти та володіє навичками антикорупційної діяльності є першочерговим завданням професійної підготовки. Навчально-методичний посібник розроблено в межах програми навчальної дисципліни «Антикорупційне право та основи Е-декларування» та спрямований на підготовку студентів та висококваліфікованих кадрів для судових, правоохоронних органів, а також інших державних органів, що здійснюють діяльність по запобіганню та протидії корупції. Також посібник має стати допоміжним наочним навчальним засобом для правників у цілому та інших практичних працівників правоохоронних органів зокрема. Основна мета навчально-методичного посібника полягає у поглибленому теоретико-методологічному та прикладному вивченні відповідної навчальної дисципліни. Найважливішими завданнями курсу є формування у студентів знань, умінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад антикорупційних органів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кубаєнко А., Крижановська О. Антикорупційне право та основи Е-декларування : навч.-метод. посіб. (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання) [Електронне видання] / А. Кубаєнко, О. Крижановська ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 150 с.