Господарське процесуальне право

Анотація
У навчально-методичному посібнику розглядаються основні поняття господарського процесуального права, а також положення діючого господарського процесуального законодавства щодо розгляду господарських спорів, порядку перегляду судових рішень та їх виконання, провадження у справах про банкрутство. Висвітлюються специфіка інститутів господарського процесуального права. Розраховано на викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти. The educational and methodical manual examines the main concepts of economic procedural law, as well as the provisions of the current economic procedural legislation regarding the consideration of economic disputes, the procedure for reviewing court decisions and their implementation, proceedings in bankruptcy cases. The specifics of the institutes of economic procedural law are highlighted. Designed for teachers, graduate students, students of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Господарське процесуальне право : навч.-метод. посіб. / О.А. Антоненко, І . І . Григорецька, А. В. Журавель, В. І . Дришлюк, І . Л. Кострицький, О. М. Пащенко. Одеса: ОДУВС, 2023.