Гносеологічна природа соціальних пріоритетів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Мультиверсум. Філософський альманах
Анотація
Дослідження розкриває гносеологічну природу соціальних пріоритетів, розгляд їх, насамперед, як особливого різновиду соціально-гуманітарного знання, особливого типу раціонально-рефлексивної свідомості, спрямованої на вивчення, удосконалення й конструювання методів і принципів застосовуваних суб'єктом при їх обґрунтуванні. The study reveals the epistemological nature of social priorities, considering them, first of all, as a special type of social-humanitarian knowledge, a special type of rational-reflective consciousness aimed at studying, improving and constructing the methods and principles used by the subject in their justification.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Надибська, О. Гносеологічна природа соціальних пріоритетів. Мультиверсум. Філософський альманах. 2012. Вип. 3 (111). С. 65-76.