Соціально-філософський зміст категорії "пріоритет"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Культура народов Причерноморья
Анотація
Актуальність роботи обумовлена суперечливим станом українського соціуму, гострими проблемами його духовного оздоровлення та відродження, пошуком цівілізаційних орієнтирів розвитку суспільства. The relevance of the work is determined by the controversial state of Ukrainian society, the acute problems of its spiritual recovery and revival, and the search for civilizational guidelines for the development of society.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Надибська, О. Соціально-філософський зміст категорії "пріоритет". Культура народов Причерноморья. 2009. № 167. С.217-221.