ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-10-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В тезах доповіді робиться спроба узагальнити та надати практичні та теоретичні поради стосовно трудових відносин в умовах воєнних реалій.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Антоненко, О. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові д емократичної правової держави: матеріали XΙV міжнар. наук.-практ. інтернет- конф., м. Одеса, 31 жовтня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. 174 с. С.14-16.