Законодавчі новели щодо системи військової освіти в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-05-01
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ; Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Анотація
За переконанням автора, нормативне закріплення наведене у дослідженні, сриятиме усуненню існуючих проблем, пов’язаних з дуальністю нормативно-правового регулювання освітньої та наукової діяльності. According to the author's belief, the regulatory consolidation presented in the study will help eliminate existing problems related to the duality of regulatory and legal regulation of educational and scientific activities.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Корнієнко, М. Законодавчі новели щодо системи військової освіти в Україні. Заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання: правовий статус та особливості функціонування : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 1 травня – 11 червня 2023 року. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – 108 с. С.41-44.