КОНЦЕПЦІЯ ОЧИЩЕННЯ ПЛОДІВ ОТРУЄНОГО ДЕРЕВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2023-05-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку авторки дослідження, концепція очищення плодів отруєного дерева застосовується в українській правозастосовчій та судовій практиці. Така позиція розширює погляд на питання допустимості доказів у кримінальному провадженні та демонструє здатність судової практики враховувати кращі практики іноземних юрисдикцій для забезпечення інтересів правосуддя. Однак у випадках, коли один із доказів визнається недопустимим, відповідний правовий статус не є абсолютною умовою для визнання у кримінального провадження інші доказів є недопустимими. According to the author of the study, the concept of cleaning the fruits of a poisoned tree is used in Ukrainian law enforcement and judicial practice. Such a position broadens the view on the issue of admissibility of evidence in criminal proceedings and demonstrates the ability of judicial practice to take into account the best practices of foreign jurisdictions to ensure the interests of justice. However, in cases where one of the pieces of evidence is deemed inadmissible, the appropriate legal status is not an absolute condition for recognition in criminal proceedings, other evidence is inadmissible.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Давидова, А. КОНЦЕПЦІЯ ОЧИЩЕННЯ ПЛОДІВ ОТРУЄНОГО ДЕРЕВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. Актуальні питання кримінального провадження у сучасних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 31 травня 2023 р. - Одеса: ОДУВС, 2023. - 286 с. С.89-91.