ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Інформатизація вищої школи й наукової діяльності сприятиме підвищенню ефективності отримання й засвоєння знань студентами та створенню потужної системи науково – освітньої інформації на всіх етапах освітньої діяльності за умови інформатизації бібліотек і покращення роботи внутрішньовузової інформаційної системи. Також першочерговим завданням, на нашу думку, є створення : 1) глобальної комп’ютерної мережі освіти та науки; 2) єдиної електронної бібліотеки, як в окремому Вищому навчальному закладі, так і глобально – державної біб- ліотеки, до якої би був вільний доступ; 3) системи індивідуального безперервного навчання на основі автоматизованих навчальних курсів та інтелектуальних комп’ютерних і дистанційних технологій навчання. Нині інформатизація вищої освіти є, по суті, показником якості надаваних освітніх послуг, соціально зумовленою сферою, що детермінує необхідність активного розроблення шляхів ефективної інформатизації вищої освіти. Також не можна забувати про те, що крім розробки й впровадження нових технологій і глобальної інформатизації вищої школи, треба слідкувати та постійно оновлювати ті досягнення, які є, адже інформаційні технології знаходяться весь час у русі й динаміці.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Темченко, О. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.133.