ПОНЯТТЯ ГОТУВАННЯ ДО ЗЛОЧИНУ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Необхідною ознакою приготування, як виду незакінченої злочинної діяльності за чинним законодавством України, визнається суспільна небезпека яка створює його дії. Вона і виступає підставою для криміналізації готування до злочину. A necessary sign of preparation, as a type of unfinished criminal activity under the current legislation of Ukraine, is the public danger created by his actions. It is the basis for criminalizing preparation for a crime.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ставратій, Ю. ПОНЯТТЯ ГОТУВАННЯ ДО ЗЛОЧИНУ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.131-132.