ПРОФЕСІЙНА ДЕФОРМАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКА ОВС

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Професійна деформація особистості тут представляє собою комплекс специфічних, взаємопов'язаних змін у її структурі, що виникають в результаті виконання правоохоронної діяльності як основної професії. Таким чином, професійна деформація особистості являє собою форму соціального відхилення, що володіє деструктивними проявами і обумовлену низкою різноманітних факторів. Вивчення особистості в умовах професійної діяльності стає все більш актуальним напрямком психологічної науки, оскільки зміст трансформаційних процесів в українському суспільстві багато в чому залежить від людського фактору, характеру взаємодії особистості і суспільства, стабільності і змісту функцій соціальних інститутів і спільнот, ціннісних пріоритетів і орієнтирів у індивідуальному та масовій свідомості. Принцип єдності свідомості, діяльності й особистості підтверджує той факт, що, з одного боку, професійна діяльність сприяє формуванню професійно важливих якостей особистості, а з іншого - вона несе в собі великий потенціал особистісних порушень. У тому числі це стосується і працівників правоохоронних органів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бадюк, М. ПРОФЕСІЙНА ДЕФОРМАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКА ОВС. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.14-15.