ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПІДСУДНОСТІ: НАДБАННЯ МИНУЛОГО ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАЙБУТНЬОГО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Підводячи підсумок в аналізі законодавства минулого часу й теперішнього, сутність інституту підсудності як тоді, так і тепер має вирішальне значення в процесі здійснення судочинства. Підтвердженням цього є наведені історичні факти, в яких можна простежити те, що інститут підсудності є важелем регулювання відносин між суспільством і державою, шляхом введення надзвичайних судів, військових інстанцій. Протягом всієї історії різним суспільним формаціям був властивий розподіл компетенції й повноважень судів, залежно від особливостей конкретної категорії справ. Спеціалізація судів брала до уваги як предметні, так і персональні ознаки підсудності. Досліджуючи підсудність як історичне явище, можна простежити, що залежно від соціальних, економічних, політичних змін у суспільстві паралельно відбувалися зміни в організації судової системи й тим самим змінювались правила підсудності. Наше законодавство беззаперечно увібрало в себе здобутки минулого стосовно сутності інституту підсудності. Так, з плином часу зміни відбулись і значно радикальні, але все ж таки основа і фундамент були закладені значно раніше.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Антонюк, І. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПІДСУДНОСТІ: НАДБАННЯ МИНУЛОГО ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАЙБУТНЬОГО. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.13-14.