General characteristics and types of proprietary rights on another's property (iura in re aliena) in civil legislation of Ukraine

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-09
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Amazonia Investiga
Анотація
Стаття присвячена теоретичним та практичним проблемам, пов’язаним із правовим регулюванням та реалізацією речових прав на чуже майно (iura in re aliena). У статті досліджується система речових прав на чуже майно за цивільним законодавством України. Аналізуються такі види речових прав на чуже майно, як володіння, сервітут, суперфіцій, емфітевзис. Особлива увага у роботі приділяється аналізу перспектив розвитку прав на чуже майно у сучасному цивільному праві України і необхідності внесення відповідних змін до чинного законодавства, яке потребує реформування, оскільки досі не в змозі забезпечити правові умови для розвитку прав на чуже майно на практиці. The article is devoted to theoretical and law applications problems which connected with legal regulation and realisation of proprietary rights on another's property (iura in re aliena). The article studies the system of rights on property of another person under the civil legislation of Ukraine. Such as types of proprietary rights as possession, servitude, superficies, emphyteusis are analysed. Special attention is paid to the analysis in the prospects of development of these rights in modern civil law of Ukraine and the need for appropriate changes to the existing legislation because there is still not able to provide a legal condition for the development of these rights on practice.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Reznichenko S., Herasymchuk, L., & Shemonayev С. V. General characteristics and types of proprietary rights on another’s property (iura in re aliena) in civil legislation of Ukraine. Amazonia Investiga. 2020. № 8 (22). P. 453-458.