ДЕЯКІ ПИТАННЯ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ЇХ ВЛАСНИКІВ ТА НАЛЕЖНИХ КОРИСТУВАЧІВ ПІД ЧАС АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Проаналізовані деякі питання надання інформації про зареєстровані транспортні засоби, іх власників та належних користувачів, під час адміністративно-юрисдикційної діяльності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Some issues of providing information about registered vehicles, their owners and proper users during administrative and jurisdictional activities in the field of road safety are analyzed.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Міхальський Я.В., Пишна А.Г. ДЕЯКІ ПИТАННЯ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ЇХ ВЛАСНИКІВ ТА НАЛЕЖНИХ КОРИСТУВАЧІВ ПІД ЧАС АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 26 листопада 2020 р. Одеса : ОДУВС, 2021. С.46.