ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБАЦІЇ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-02-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У тезах аналізується пробація щодо неповнолітніх, як дієва система наглядових, соціальних, виховних та профілактичних заходів, які дозволяють здійснювати ефективне запобігання злочинності неповнолітніх в органах виконання покарань, а також спроможної вплинути на зниження рівня рецидивної злочинності неповнолітніх в Україні, сприяти попередженню криміналізації особистості неповнолітніх і загалом зниженню злочинності в суспільстві. The theses analyze probation for minors as an effective system of supervisory, social, educational and preventive measures that allow effective prevention of juvenile delinquency in penal institutions, as well as capable of influencing the reduction of the level of recidivism of juvenile delinquency in Ukraine, contributing to the prevention of criminalization of the personality of minors and generally reducing crime in society.
Опис
Ключові слова
Пробація, неповнолітні, злочинність, пробаційні програми; профілактика правопорушень., Probation, juveniles, crime, probation programs; crime prevention.
Бібліографічний опис
Будяченко О.М. Окремі аспекти застосування пробації щодо неповнолітніх. Поговоримо про пробацію: історія становлення, розвиток та перспективи: матеріали круглого столу. 11 лютого 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. С. 29-31.