ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-11-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторами зазначається, що вибір цілей і методів протидії конкретним загрозам та небезпекам кібернетичної безпеці становить собою важливу проблему і складову частину діяльності по реалізації основних напрямів державної політики кібернетичної безпеки. У межах вирішення даної проблеми визначаються можливі форми відповідної діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, що потребує проведення детального аналізу економічного, соціального, політичного та інших станів суспільства, держави і особи, можливих наслідків вибору тих чи інших варіантів здійснення цієї діяльності. The authors note that the choice of goals and methods of countering specific threats and dangers of cyber security is an important problem and an integral part of activities for the implementation of the main directions of the state policy of cyber security. Within the scope of solving this problem, possible forms of appropriate activity of central and local executive bodies are determined, which requires a detailed analysis of the economic, social, political and other conditions of society, the state and the individual, possible consequences of choosing certain options for the implementation of this activity.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Лобань Ю., Форос Г.В. ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 23 листопада 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. 152 с. С.39-41.