АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор зазначає,що формування системи правових цінностей майбутніх офіцерів національної поліції України є актуальною комплексною проблемою, до вирішення якої мають бути залучені фахівці в галузі права, психології, соціології, педагогіки, культурології, філософії та освітології. Лише за таких умов вказана проблема може отримати всебічне вивчення та ефективне вирішення в умовах університетської освіти. The author notes that the formation of the system of legal values ​​of future officers of the National Police of Ukraine is an urgent complex problem, the solution of which should involve experts in the fields of law, psychology, sociology, pedagogy, cultural studies, philosophy and education. Only under such conditions can the specified problem receive a comprehensive study and an effective solution in the conditions of university education.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бутенко В.Г. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 23-24.