АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ В ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА РЕАЛІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-03-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вінниця: Вінницький кооперативний інститут
Анотація
Авторка констатує, що академічну мобільність слід розглядати як невід’ємний атрибут сучасної системи освіти. Разом з тим, розвиток різних форм академічної мобільності стримується низкою проблем. Вони мають вирішуватись як на державному, так і на університетському рівні. Для нашої країни досягнення ефективної академічної мобільності реальне за умови якісного нормативно-правового забезпечення академічної мобільності, створення ефективного організаційно-економічного механізму, визначення джерел фінансування та готовності до партнерства суб’єктів академічного обміну. The author states that academic mobility should be considered as an integral attribute of the modern education system. At the same time, the development of various forms of academic mobility is restrained by a number of problems. They should be resolved both at the state and university level. For our country, the achievement of effective academic mobility is real under the condition of high-quality regulatory and legal support for academic mobility, the creation of an effective organizational and economic mechanism, the identification of sources of funding and the readiness for partnership of subjects of academic exchange.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Янчук Н.Д. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ В ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА РЕАЛІЇ. Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 29-30 березня 2022 р.: тези та статті / ред.кол.: Драбовський А.Г., Дибчук Л.В. та ін... – Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2022. – 290 с. С. 274-276.