ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ДОГОВОРУ ПРО СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-02-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторкою наголошується, щоб правовідносини в сфері сурогатного материнства були належним чином врегульовані, необхідно укладати всі три вищевказаних договорів. Це дозволить детально позначити права і обов'язки кожної зі сторін, а також відповідальність виходячи із специфіки договору. The author emphasizes that in order for legal relations in the field of surrogacy to be properly regulated, it is necessary to conclude all three of the above agreements. This will make it possible to indicate in detail the rights and obligations of each of the parties, as well as responsibility based on the specifics of the contract.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Середницька І.А. ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ДОГОВОРУ ПРО СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково - практичної конференції м. Одеса, 25 лютого 2022 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. – Одеса, ОДУВС, 2022. – 204 с. С. 169-171.