ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором доводиться, що сутність правоохоронної функції держави полягає у забезпеченні точного і повного здійснення правових розпоряджень всіма учасниками правових відносин усередині держави, залученні до юридичної відповідальності правопорушників та у захисті прав і свобод громадян, які цього потребують. The author proves that the essence of the law enforcement function of the state is to ensure the exact and complete implementation of legal orders by all participants in legal relations within the state, to bring offenders to legal responsibility and to protect the rights and freedoms of citizens who need it.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сірко В.С. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с.С. 139-140.