ДОСВІД ІСПАНІЇ ТА ФРАНЦІЇ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РИНКУ ЗЕМЛІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Розмірковуючи над тим, чи є корисним для України досвід країн, які мають дещо інші традиції землеробства і нині перебувають в іншому соціально-економічному становищі, авторка дозволила сформулювати відповідь на це питання – так, це є необхідним. І цьому є пояснення. Перш за все, Франція і Іспанія пройшли тривалий шлях у побудові сучасної моделі земельних відносин, при цьому слід зазначити, що приватна власність на землю у цих країнах існувала завжди. Результатом розвитку цих відносин є як позитивні, так і негативні тенденції. При проведенні земельних перетворень необхідно, очевидно, більшою мірою, звертати увагу на негативні тенденції, оскільки це дозволяє вчиться на чужих помилках з метою уникнення власних. Reflecting on whether the experience of countries with somewhat different agricultural traditions and currently in a different socio-economic situation is useful for Ukraine, the author allowed me to formulate an answer to this question - yes, it is necessary. And there is an explanation for this. First of all, France and Spain have come a long way in building a modern model of land relations, while it should be noted that private ownership of land has always existed in these countries. The result of the development of these relations are both positive and negative trends. When carrying out land transformations, it is necessary, obviously, to a greater extent, to pay attention to negative trends, as this allows you to learn from other people's mistakes in order to avoid your own.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Гоштинар С.Л. ДОСВІД ІСПАНІЇ ТА ФРАНЦІЇ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РИНКУ ЗЕМЛІ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с. С. 28-29.