«ПРАЦЯ ЗАСУДЖЕНИХ ЯК ЗАСІБ ВИПРАВЛЕННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Виконана робота дає можливість зробити наступні висновки. Необхідно зазначити, що суспільно корисна праця є одним із важелів виправлення і ресоціалізації, який закріплений юридично. Вона дійсно може сприяти виправленню та ресоціалізації засудженого, але за умови, якщо така праця буде достатньо оплачуваною, та відповідатиме можливостям і навичкам засудженого, а також, якщо застосовуватиметься у комплексі із іншими засобами. The performed work makes it possible to draw the following conclusions. It should be noted that community service is one of the levers of correction and resocialization, which is legally established. It can indeed contribute to the correction and resocialization of the convict, but only if such work is sufficiently remunerated and corresponds to the capabilities and skills of the convict, as well as if it is used in combination with other means.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Скиба В.Ю., Конопельський В.Я. «ПРАЦЯ ЗАСУДЖЕНИХ ЯК ЗАСІБ ВИПРАВЛЕННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ». Кримінально-правові та кримінологічні аспекти проти-дії злочинності: матеріали Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. 27 лист. 2020 р. – Одеса : ОДУВС, 2020. С. 202 - 204.