ДЕЯКІ АСПЕКТИ КУПІВЛІ ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-04-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Договір купівлі продажу земельної ділянки є різновидом договорів про відчуження майна, а також різновидом договорів купівлі продажу нерухомого майна. Такий договір повинен відповідати вимогам Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України «Про судовий збір». Договір купівлі продажу земельної ділянки є складним юридичним фактом у результаті якого сторони реалізовують свої права та законні інтереси. A contract for the purchase and sale of a plot of land is a type of contract for alienation of property, as well as a type of contract for the purchase and sale of real estate. Such an agreement must comply with the requirements of the Civil Code of Ukraine, the Land Code of Ukraine, the Tax Code of Ukraine and the Law of Ukraine "On Court Fees". The contract for the purchase and sale of land is a complex legal fact, as a result of which the parties exercise their rights and legitimate interests.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Донець І.С., Резніченко С.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ КУПІВЛІ ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф.,( м. Одеса, 05 квітня 2019 р.). / редкол. В. П. Маковій, та ін. Одеса: ОДУВС, 2019. – С. 94 - 97.