Актуальні питання перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами в цивільному процесі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науково-дослідний інститут публічного права
Анотація
У статті проаналізовано особливості процесуальної стадії перегляду судових рішень, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами. The article analyzes the features of the procedural stage of reviewing court decisions that have entered into force in connection with newly discovered circumstances.
Опис
Ключові слова
суд, правосуддя, судовий захист, цивільний процес. процесуальна стадія, судове рішення, законна сила судового рішення, нововиявлені обставини., court, justice, legal protection, civil process. procedural stage, court decision, legal force of court decision, newly discovered circumstances.
Бібліографічний опис
Мудрецька Г.В. Актуальні питання перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами в цивільному процесі. НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА. 2015. Випуск 2. С. 42 - 47.