Слідчий - суб'єкт реалізації звільнення від кримінальної відповідальності: напрями удосконалення кримінально-процесуального законодавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Досліджено зміст, права та обов'язки слідчого-суб'єкта кримінально-процесуальних відносин щодо звільнення від кримінальної відповідальності. The content, rights and duties of the investigator-subject of criminal procedural relations regarding exemption from criminal responsibility were studied.
Опис
Ключові слова
звільнення від кримінальної відповідальності, кримінальна відповідальність, суб'єкт, слідчий, кримінально-процесуальні відносини, досудове розслідування., exemption from criminal liability, criminal liability, subject, investigator, criminal procedural relations, pretrial investigation.
Бібліографічний опис
Марченко О.А. Слідчий - суб'єкт реалізації звільнення від кримінальної відповідальності: напрями удосконалення кримінально-процесуального законодавства. Південноукраїнський правничий часопис. 2018. № 1. С. 81 - 85.