ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОСКАРЖЕННЯ ПОВЕРНЕННЯ ТИМЧАСОВО ВИЛУЧЕНОГО МАЙНА ЗА КЛОПОТАННЯМ СТОРОНИ ЗАХИСТУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-10-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Законодавець саме на стадії досудового розслідування в порядку ст. 303 КПК не передбачив дієвого способу судового захисту особи від незаконних дій, пов'язаних із вилученням майна під час обшуку. The legislator at the stage of pre-trial investigation in accordance with Art. 303 of the CCP no provided for an effective method of judicial protection of a person against illegal actions related to the seizure of property during a search.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мудрецька Г.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОСКАРЖЕННЯ ПОВЕРНЕННЯ ТИМЧАСОВО ВИЛУЧЕНОГО МАЙНА ЗА КЛОПОТАННЯМ СТОРОНИ ЗАХИСТУ. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовтня 2021р., Чернівці)/ редкол.: О.В. Щербанюк та ін. - Чернівці: 2021. С. 242 - 244.