МЕДІАЦІЯ ЯК ФОРМА ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-09-16
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
При прийнятті вітчизняного законодавства щодо медіації слід ураховувати європейські стандарти підготовки медіаторів за уніфікованими програмами, які передбачають як загальні питання, так і особливості здійснення медіації в різних категоріях проваджень, а також запровадити навчання з підвищення кваліфікації практикуючих медіаторів. When adopting domestic legislation on mediation, European standards for the training of mediators according to unified programs should be taken into account, which provide for both general issues and specifics of mediation in various categories of proceedings, as well as introduce training for improving the qualifications of practicing mediators.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Домброван Н.В. МЕДІАЦІЯ ЯК ФОРМА ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ. Поліцейська медіація як інструмент захисту прав та інтересів громадян : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16 вересня 2022. – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. С. 18 - 20.