ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ ТА ЗАБОРОНИ АБОРТІВ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Якщо проаналізувати практику Суду, то цілком реально зробити висновок, що в зачатої, але ще ненародженої дитини з точки зору національного законодавства України виникає законний інтерес до набуття права на життя. Тобто на неї не має поширення всіх гарантій, що передбачені ст.2 ЄКПЛ, але вона наділяється окремими правами, гарантованими національним законодавством, до прикладу, таким, яким є право на спадщину. Встановлення повної заборони на проведення абортів може порушувати, право на життя, яке гарантоване ст.2 ЄКПЛ, а також право на повагу до приватного та сімейного життя, гарантованого ст.8 ЄКПЛ. [3] Так, держава повинна втручатися в питання абортів, але краще, що вона може зробити це забезпечити їх належне виконання через певні потреби жінок, а не карати за них! If we analyze the practice of the Court, it is quite realistic to conclude that a conceived, but not yet born child, from the point of view of the national legislation of Ukraine, has a legitimate interest in acquiring the right to life. That is, it does not have all the guarantees provided for in Article 2 of the ECHR, but it is endowed with separate rights guaranteed by national legislation, for example, such as the right to inheritance. Establishing a complete ban on abortion may violate the right to life, guaranteed by Article 2 of the ECHR, as well as the right to respect for private and family life, guaranteed by Article 8 of the ECHR. Yes, the state should intervene in the issue of abortions, but the best thing it can do is to ensure that they are properly performed because of the specific needs of women, and not to punish them!
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Фіткаленко О.М., Даниленко С.К. ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ ТА ЗАБОРОНИ АБОРТІВ В УКРАЇНІ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф., м. Одеса, 27 березня 2020 р. / редкол. В. П. Маковій, та ін. — Одеса, ОДУВС, 2020. С. 280 - 282.