ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ДОМЕННЕ ІМ’Я

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Для того, щоб надалі не траплялися правові казуси, доцільним буде вдосконалити українське законодавство та створити відповідні нормативно-правові акти, які у свою чергу створять зрозумілу систему захисту права власності на доменне ім’я та віднести до засобів індивідуалізації як вид об’єктів інтелектуальної власності. In order to prevent legal cases from occurring in the future, it would be expedient to improve Ukrainian legislation and create appropriate legal acts, which in turn would create a clear system of protection of domain name ownership rights and include them as means of individualization as a type of intellectual property objects .
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Лиса А.С., Будяченко О.М. ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ДОМЕННЕ ІМ’Я. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф., м. Одеса, 27 березня 2020 р. / редкол. В. П. Маковій, та ін. — Одеса, ОДУВС, 2020. С. 138 - 143.