АДВОКАТ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ СКЛАДОВІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторами зазначається, що у сучасному етапі розвитку національної судової системи і забезпечення на конституційному рівні кожному права на правову допомогу в захисті своїх прав і інтересів роль адвокатів в механізмі забезпечення надання правової допомоги на високому професійному рівні надзвичайно зростає. Правове регулювання підстав, форми та порядку надання правової допомоги в цивільному процесі, що здійснюється адвокатами є недостатньо розробленими, що в свою чергу впливає на забезпечення доступності та ефективності судового захисту в цивільному судочинстві. The authors note that at the current stage of the development of the national judicial system and provision of the right to legal assistance at the constitutional level to everyone in the protection of their rights and interests, the role of lawyers in the mechanism of providing legal assistance at a high professional level is growing extremely. Legal regulation of the grounds, form and procedure for providing legal assistance in civil proceedings carried out by lawyers is insufficiently developed, which in turn affects the availability and effectiveness of legal protection in civil proceedings.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бурбан В.М., Андрієнко І.С. АДВОКАТ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ СКЛАДОВІ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф., м. Одеса, 27 березня 2020 р. / редкол. В. П. Маковій, та ін. — Одеса, ОДУВС, 2020. С. 25 - 29.